Browse Tag: Girl Who Sees Smell

เพลงประกอบซีรี่ส์ Girl Who Sees Smell

แนะนำซีรี่ย์เกาหลี เรื่อง Girl Who Sees Smell

เรื่องย่อ เมื่อ 4 ปีก่อน ชเวมูกั๊ก(ยูชอน) ได้สูญเสียน้อยสาวไปจากคดีฆาตกรรมบาร์โค้ด ตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นเย็นชาและตายด้าน ในอีกด้านหนึ่ง โอโชริม(ชินเซคยอง) รอดตายอย่างปาฏิหาริย์จากคดีฆาตกรรมบาร์โค้ดครั้งนั้น ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ต้องสูญเสียความจำ แต่กลับได้ความสามารถพิเศษด้านการมองเห็นกลิ่นมาแทน และเมื่อทั้งคู่มาเจอกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดู

เพลงประกอบขอบอกเลยว่าออกแนวน่ารักมาก ๆ ฟังสบาย ใสใส แต่โน็ตแต่ละตัวนี่ระดับเทพ แถมท่อนแร็ปฟังแล้วดูไม่ขัดลื่นไหลเข้ากับเพลงได้ดี นั่นคือเพลง Loco & Yuju (GFRIEND) – Spring Is Gone By Chance (우연히 봄) อย่ารอช้า คลิกร้องเพลงตามเนื้อร้องที่นี่ไปตาม ๆ กัน พร้อมทั้งยังมีคำแปล เป็นภาษาไทยให้ด้วยในแต่ละท่อน ฟังเพลงสบาย ๆ ที่ด้านล่างนี้

The Girl Who Can See Smells

เนื้อเพลง Spring Is Gone By Chance ประกอบซีรี่ย์เรื่อง Girl Who Sees Smell

우연히 내게 오나봐 อูยอนฮี แนเก โอนาบวา

봄 향기가 보여 พม ฮยังกีกา โพยอ

너도 같이 오나봐 นอโด กาที โอนาบวา

저 멀리서 니 향기가 ชอ มอลรีซอ นี ฮยังกีกา

설레는 코끝에 나의 입술에 ซิลเรนึน โกกือเท นาเอ อิบซูเร

괜찮은 느낌 이 떨림 คแวนชานึน นือกิม ตอลริม

나도 몰래 우연히 봄 นาโด มลแร อูยอนี พม

*Rap
어 어느새 겨울 지나 봄이야 ออ ออนือแซ กยออุล ชีนา โพมียา

여전히 난 너 앞에선 돌이야 ยอจินี นัน นอ อาเพซอน โทรายา

난 아직 이게 믿기지가 않지만 นัน อาจิก อีเก มิดกีจีกา อันจีมัน

내 왼 손은 지금까지도 너의 향기가 แน เวน โซนึน ชีดึมกาจีโด นอเอ ฮยังกีกา

미묘하게 흘렀던 분위기에 มีมโยฮาเก ฮึลรอทดอน พูนวิกีเอ

아직까지 난 가까스로 숨 쉬네 อาจิกกาจี นัน กากาซือโร ซุม ซวิเน

무대 위완 다르게 니 눈을 피해 มูแด วิวัน ทารือเด นี นุนึล พีแฮ

고개를 돌렸던 내 모습에 한숨 쉬네 โคแกรึล ทลรยอทดอน แน โมซือเบ ฮันซุม ซวิเน

오랜만에 느껴지는 이 떨림이 날 단순하게 만들어 โอแรนมาเน นือกยอจีนึน อี ตอลรีมี นัล ทันซูนาเก มันดือรอ

딱 너만 아는 거리지 ตัก นอมัน อานือ คอรีจี

다 고쳤다고 생각했던 버벅임이 또 도져서 준비했던 말을 잊어버리지 ทา โคชยอทดาโก แซงกักแฮทดอน พอบอกีมี โต โดจยอซอ ชุนบีแฮทดอน มารึลอีจอบอรีจี

난 주워 담지 못할 말은 절대 안 해 นัน ชูวอ ทัมจี มททัล มารึน ชอลแด อัน แฮ

원하는 걸 말해봐 널 위해서만 할게 วอนานึน คอล มาแรบวา นอล วิแฮซอมัน ฮัลเก

너 빼곤 다 색칠할 수 있어 까맣게 นอ แปกน ทา แซกชีรัล ซู อิทซอ กามาเก

천천히 갈게 조금 더 가깝게 ชอนชอนี คัลเก โชกึม ทอ คากับเก

*Rap2
우연히 봄 อูยอนี พม

어 아직까지 향기가 짙네 ออ อาจิดกาจี ฮยังกีกา ชิดเน

발걸음이 가벼워 집에 가는 길엔 พัลกอรือมี คาบยอวอ ชีเบ คานึน คีเรน

더 가까워질 너와 나를 상상하는 내 모습이 오글거려 몸서리치네 ทอ กากาวอจิล นอวา นารึล ซังซังฮานึน แน โมซือบี โอกึลกอรยอ มมซอรีชีเน

어 어 머릿속이 하얘지기 때문에 ออ ออ มอริทโซเก ฮาแยจีกี แตมูเน

하루 종일 날씨 얘기만 반복하게 돼 ฮารู ชงอิล นัลซี แยกีมัน พันโบกาเก ดเว

오로지 난 너 하나 때문에 다른 것들에겐 무감각하게 돼 โอโรจี นัน นอ ฮานา แตมูเน ทารึน กอทดือเรเกน มูกัมกากาเก ดเว

정적이 만드는 긴장감은 오히려 설레어 나를 미소 짓게 만들어 ชองจอกี มันดือนึน คินจังกามึน โอฮีรยอ ซอลเรซอ นารึง มีโซ ชิทเก มันดือรอ

모른 척 하려 했던 니 옆의 남자들은 โมรึน ชอก ฮารยอ แฮทดอน นี ยอเพ นัมจาดือรึน

흐릿했던 내 눈 앞에 불을 키게 만들어 ฮือริทแฮทเอน แน นุน อาเพ พูรึล กีเก มันดือรอ

겨울은 유난히도 추웠고 다시 돌아온 그토록 기다렸던 봄 คยออูรึน ยูนานีโด ชูวอทโก ทาซี โทราอน คือโทรก คีดารยอทดอน พม

움직이지 못하도록 잡고 있고 싶어 อุมจีกีจี มทฮาโดรก ชับโก อิทโก ซีพอ

날 더 느낄 수 있게 안고 있고 싶어 นัล ทอ นือกิล ซู อิทเก อันโก อิทโก ซีพอ

*bridge

I love u so I love u
너무 쉬운 걸 นอมู ซวิอุน กอล

그래도 나 참고 있을게 คือแรโด นา ชัมโก อิทซึลเก

난 여자이니까 하루 더 기다려 นัน ยอจาอีนีกา ฮารู ทอ คีดารยอ

바보야 내게 말해봐 พาโบยา แนเก มาแรบวา

니 마음도 보여 นี มาอึมโด โพยอ

갖고 싶다고 해봐 คัทโด ซิบดาโก แบวา

더 이상은 감추지 마 ทอ อีซังงึน คัมชูจี มา

어느새 내 앞에 이젠 내 앞에 ออนือแซ แน มาเพ อีเจน อน อาเพ

괜찮은 느낌 이 떨림 คแวนชานึน นือดิม อี ตอลริม

나도 몰래 우연히 봄 นาโด มลแร อูยอนี พม

 


error: Content is protected !!